Bài 17: Phụ Âm /p/ và /b/

Phụ Âm /p/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn chỉ cần để lưỡi tự nhiên cử động theo miệng.

Lưu ý: Âm /p/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /p//b/.

Đối với phần môi, các bạn mím môi chặt, sau đó bật ra một luồng hơi mạnh, không phát âm thành tiếng.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /b/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn chỉ cần để lưỡi tự nhiên cử động theo miệng.

Đối với phần môi, tương tự như âm /p/các bạn cũng mím môi chặt, tuy nhiên các bạn sẽ không bật ra hơi mà rung dây thanh quản để tạo thành tiếng.

Chú ý: Phụ âm /p//b/ là tương đối dễ phát âm với người Việt. Tuy nhiên, có 1 lỗi mà nhiều bạn hay mắc phải là âm /p/ không có hơi bật ra, các bạn cần lưu ý kĩ điều này.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *