Bài 18: Phụ âm /t/ và /d/

Phụ Âm /t/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào phần lợi của hàm răng trên. Khi phát âm thì thả lưỡi về vị trí ban đầu (bật lưỡi).

Lưu ý: Âm /t/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /t/ và /d/.

Đối với phần môi, các bạn thả lỏng và cử động tự nhiên với lưỡi.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /d/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung.

Đối với phần lưỡi, tương tự âm /t/, các bạn nâng lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào phần lợi của hàm răng trên. Khi phát âm thì thả lưỡi về vị trí ban đầu (bật lưỡi). Chú ý rung dây thanh quản tạo thành tiếng và không bật hơi để phân biệt giữa /d//t/.

Đối với phần môi, các bạn thả lỏng và cử động tự nhiên với lưỡi.

Chú ý: Phần khó nhất để phát âm 2 âm /t//d/ là bật lưỡi nên các bạn cần luyện tập kĩ phần này. Ngoài ra, trong tiếng Anh Mỹ cũng có âm gọi là fast d, cách phát âm gần tương tự âm đ trong tiếng Việt, cái này mình sẽ nói sau trong 1 series nâng cao hơn về phát âm. Song các bạn cần lưu ý trong đa phần các trường hợp, âm /d/ phải có bật lưỡi chứ không phát âm như âm đ trong tiếng Việt.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *