Bài 19: Phụ âm /k/ và /g/

Phụ Âm /k/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi và đẩy phần sau của lưỡi về sâu bên trong ngạc mềm (phần sau cùng, nằm phía trên khoang miệng). Khi phát âm, các bạn thả lưỡi về vị trí cũ.

Lưu ý: Âm /k/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /k/ và /g/.

Đối với phần môi, các bạn  thả lỏng và mở môi tự nhiên khi phát âm.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /g/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, tương tự âm /g/, các bạn nâng lưỡi và đẩy phần sau của lưỡi về sâu bên trong ngạc mềm (phần sau cùng, nằm phía trên khoang miệng). Khi phát âm, các bạn thả lưỡi về vị trí cũ. Chú ý rung dây thanh quản tạo thành tiếng và không bật hơi để phân biệt giữa /g//k/.

Đối với phần môi, các bạn  thả lỏng và mở môi tự nhiên khi phát âm.

Chú ý: Phần khó nhất để phát âm 2 âm /k//g/ là phần đẩy lưỡi về sau và thả ra. Đặc biệt là với âm /g/, mình thấy nhiều bạn dùng luôn âm g của tiếng Việt để phát âm, điều này là sai hoàn toàn, các bạn cần chú ý phải đưa lưỡi về sau, chạm vào phần ngạc mềm và thả lưỡi.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *