Bài 2: Nguyên âm /ɪ/

Âm /ɪ/ thường xuất hiện trong các từ chứa i như sit, ship, give. Ngoài ra, âm /ɪ/ còn xuất hiện trong các từ chứa ui như build; trong các từ chứa _y_ như gym.

* Lưu ý: các quy tắc này chỉ để giúp các bạn nhận biết âm /ɪ/, khi gặp 1 từ mới, cách tốt nhất là chúng ta nên tra từ điển. Chúng mình thống nhất sẽ sử dụng từ điển online Essential American English nhé. Cách sử dụng từ điển để tra và học từ mình sẽ viết tại đây.

Âm /ɪ/ là âm Trước lưỡi, vì vậy chúng ta sẽ dùng phần trước của lưỡi để tạo ra âm thanh. Hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối với phần lưỡi, các bạn cũng uốn cong phần trước của lưỡi, tuy nhiên, vị trí lưỡi của âm /ɪ/ thấp hơn âm /i/ trong khoang miệng – lưỡi sẽ nằm ở giữa khoang miệng. Khi âm thanh phát ra, các bạn sẽ có cảm giác phần trước lưỡi của mình hơi rung.

Đối với phần môi, các bạn thả lỏng, không tròn môi nhưng cũng không quá căng và kéo dãn môi như khi cười.

Chú ý: âm /ɪ/ thường được gọi là âm /ɪ/ ngắn. Tuy nhiên cách gọi này có thể sẽ gây hiểu lầm cho các bạn. Đôi khi, người ta có thể kéo dài nguyên âm tùy theo mục đích sử dụng như ví dụ ở Bài 1 (It’s a very biiiiig house). Để phân biệt giữa âm  /ɪ/ âm /i/, các bạn cần chú ý vị trí của lưỡi ở âm /ɪ/ thấp hơn âm /i/, môi cũng không căng như âm /i/. Ngoài ra, các bạn có thể nghe người Mỹ phát âm âm /ɪ/ như lai giữa âm iê trong tiếng Việt, điều này xảy ra là do vị trí lưỡi ở giữa khoang miệng. Vì vậy, để phát âm đúng, các bạn cần tập trung cảm nhận vị trí lưỡi và tái tạo lại âm thanh mình nghe được, thay vì tìm một âm tiếng Việt thay thế (kinh nghiệm sương máu xD).

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *