Bài 20: Phụ âm /f/ và /v/

Phụ Âm /f/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên trong khoang miệng.

Lưu ý: Âm /f/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /f/ và /v/.

Đối với phần môi, các bạn mím môi lại (răng trên gần chạm môi dưới), chỉ để hở 1 kẽ nhỏ để luồng hơi từ trong khoang miệng đi ra.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /v/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên trong khoang miệng.

Đối với phần môi, các bạn cũng mím môi, răng trên chạm môi dưới và rung phần tiếp xúc giữa răng trên và môi dưới.

Chú ý: Âm /f//v/ tương đối dễ phát âm với người Việt. Tuy nhiên, có 1 lỗi mà nhiều bạn hay mắc phải đó là khi âm cuối là âm /v/, các bạn không rung dây thanh quản cũng như phần tiếp xúc giữa răng trên và môi dưới, khiến cho âm /v/ ở cuối từ nghe như âm /f/.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *