Bài 21: Phụ âm /θ/ và /ð/

Phụ Âm /θ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn đưa lưỡi ra ngoài khoang miệng, phần đầu lưỡi chạm nhẹ phần răng trên, để hở một kẽ nhỏ để không khí đi ra ngoài.

Đối với phần môi, các bạn mở môi để lộ lưỡi ra ngoài.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /ð/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn đưa lưỡi ra ngoài khoang miệng, phần đầu lưỡi chạm nhẹ phần răng trên. Tuy nhiên, khác với âm /θ/, các bạn không thổi luồng hơi ra ngoài mà rung phần tiếp xúc giữa đầu lưỡi và răng trên.

Đối với phần môi, các bạn mở môi để lộ lưỡi ra ngoài.

Chú ý: Hai âm /θ//ð/ tương đối khó phát âm với người Việt. Một số lỗi phổ biến mà mình hay gặp là thay âm /t/ cho âm /θ/ và âm d hoặc đ của tiếng Việt cho âm /ð/. Các bạn cần chú ý lỗi này và ghi nhớ rằng, 2 âm này cần đưa đầu lưỡi ra khỏi khoang miệng và để đầu lưỡi chạm vào răng trên.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *