Bài 22: Phụ âm /s/ và /z/

Phụ Âm /s/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi chạm vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi hơi thấp để hơi có thể đi ra ngoài.

Đối với phần môi, các bạn căng môi sang hai bên như khi đang cười.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /z/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi chạm vào hai bên của răng trên (bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi hơi thấp. Tuy nhiên, khác với âm /s/, các bạn không thổi luồng hơi ra ngoài mà rung dây thanh quản, các bạn sẽ cảm thấy phần đầu lưỡi rung.

Đối với phần môi, các bạn căng môi sang hai bên như khi đang cười.

Chú ý: Hai âm /s/ và /z/ tương đối dễ phát âm với người Việt. Tuy nhiên, một lỗi mình hay gặp là nhiều bạn khi phát âm âm /z/ ở cuối từ sẽ không rung phần tiếp xúc giữa răng và lưỡi, điều này khiến cho âm /s/ và /z/ ở cuối từ nghe giống nhau. Các bạn có thể luyện tập phân biệt với cặp price /prɑɪs/ và prize /prɑɪz/.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *