Bài 23: Phụ âm /ʃ/ và /Ʒ/

Phụ Âm /ʃ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi thấp để hơi có thể đi ra ngoài.

Đối với phần môi, các bạn tròn môi, chu miệng ra như khi hôn.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /Ʒ/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi hạ thấp. Tuy nhiên, khác với âm /ʃ/, các bạn không thổi luồng hơi ra ngoài mà rung dây thanh quản, các bạn sẽ cảm thấy phần đầu và giữa lưỡi rung.

Đối với phần môi, các bạn tròn môi, chu miệng ra như khi hôn.

Chú ý: Hai âm /ʃ/ và /Ʒ/ có cách đặt lưỡi gần tương tự như hai âm /s/ và /z/ các bạn đã học ở bài trước. Điểm khác biệt giữa các âm này là khi phát âm hai âm /ʃ/ và /Ʒ/, các bạn cần phải tròn môi và chu miệng ra phía trước. Các bạn có thể tập chuyển vị trí môi linh hoạt giữa /s/, /z/ và /ʃ/ bằng cách luyện tập câu She is sick ( /ʃi/ /ɪz/ /sɪk/).

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *