Bài 24: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/

Phụ Âm /tʃ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi chạm vào phần sau của răng trước. Khi phát âm, các bạn bật lưỡi xuống (thả lưỡi xuống) và để luồng hơi đi ra.

Lưu ý: Âm /tʃ/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /tʃ/ và /dʒ/.

Đối với phần môi, các bạn tròn môi, chu miệng ra như khi hôn. Khi phát âm, các bạn hạ hàm xuống.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Phụ âm /dʒ/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. 

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi chạm vào phần sau của răng trước. Khi phát âm, các bạn bật lưỡi xuống (thả lưỡi xuống). Tuy nhiên, khác với âm /tʃ/, các bạn không đẩy luồng hơi đi ra mà sẽ rung dây thanh quản.

Đối với phần môi, các bạn tròn môi, chu miệng ra như khi hôn. Khi phát âm, các bạn hạ hàm xuống.

Chú ý: Hai âm /tʃ/ và /dʒ/ tương đối khó phát âm. Tuy nhiên, để dễ hình dung cách phát âm, các bạn cần để ý rằng /tʃ/ = /t/ + /ʃ/, nên cách đặt lưỡi và môi của âm /tʃ/ sẽ là sự kết hợp của âm /t/ và /ʃ/; và tương tự /dʒ/ = /d/ + /ʒ/.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *