Bài 25: Phụ âm /m/

Phụ âm /m/ là phụ âm hữu thanh, song còn được gọi là âm mũi, bởi khi phát âm âm /m/, hơi sẽ đi ra từ mũi.

Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên.

Đối với phần môi, các bạn mím môi lại. Khi phát âm âm /m/, các bạn sẽ cảm thấy một luồng hơi đi ra từ mũi.

Chú ý: Âm /m/ tương đối dễ phát âm với người Việt. Tuy nhiên, có một lỗi mình thường hay gặp là âm /m/ ở cuối từ thường không được phát âm. Vì vậy, các bạn cần chú ý phát âm đủ với những từ tận cùng bằng âm /m/.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *