Bài 26: Phụ âm /n/

Phụ âm /n/ là phụ âm hữu thanh, song còn được gọi là âm mũi, bởi khi phát âm âm /n/, hơi sẽ đi ra từ mũi.

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng trên (phần nằm trên răng trước), hai bên lưỡi chạm nhẹ vào hai bên của hàm răng trên (mặt bên trong).

Đối với phần môi, các bạn mở miệng tự nhiên. Tuy nhiên, hơi sẽ không ra ngoài theo đường miệng mà sẽ ra ngoài theo đường mũi.

Chú ý: Âm /n/ tương đối dễ phát âm với người Việt. Tuy nhiên, có một lỗi mình thường hay gặp là âm /n/ ở cuối từ thường không được phát âm. Vì vậy, các bạn cần chú ý phát âm đủ với những từ tận cùng bằng âm /n/.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *