Bài 3: Nguyên âm /e/

Âm /e/ thường xuất hiện trong các từ chứa e như men, end, get. Ngoài ra, âm /e/ còn xuất hiện trong các từ chứa ea như head, bread. Một số từ ngoại lệ chứa âm /e/ là: said, says, against, any, many.

Lưu ý: các quy tắc này chỉ để giúp các bạn nhận biết âm /e/, khi gặp 1 từ mới, cách tốt nhất là chúng ta nên tra từ điển. Chúng mình thống nhất sẽ sử dụng từ điển online Essential American English nhé. Cách sử dụng từ điển để tra và học từ mình sẽ viết tại đây.

Âm /e/ là âm Trước lưỡi, vì vậy chúng ta sẽ dùng phần trước của lưỡi để tạo ra âm thanh. Hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối với phần lưỡi, các bạn đẩy lưỡi lên và đưa lưỡi về phía trước. Lưỡi sẽ nằm ở vị trí gần giữa khoang miệng, thấp hơn âm /ɪ/ và hơi hướng về phía cửa miệng.

Đối với phần môi, các bạn thả lỏng cơ môi, môi mở, cằm hơi hạ xuống (không hạ cằm quá sâu để tránh nhầm với âm /æ/).

Chú ý: âm /e/ tương đối dễ phát âm với người Việt, gần tương đồng với âm e trong tiếng Việt. Đôi khi, các bạn có thể bắt gặp kí tự /ɛ/, đây thực chất cũng là âm /e/ mà các bạn đã học.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *