Bài 31: Phụ âm /j/

Phụ âm /j/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung.

 

Đối với phần lưỡi, các bạn để phần đầu lưỡi gần như chạm vào phía sau của hàm răng dưới, phần giữa lưỡi nâng lên, hai bên lưỡi không chạm vào hai bên răng.

Đối với phần môi, các bạn thả lỏng và cử động tự nhiên.

Chú ý: Âm /j/ thường hay bị phát âm nhầm thành âm /z/. Để tránh điều này, các bạn cần lưu ý khi nâng lưỡi phát âm âm /j/, 2 bên của lưỡi sẽ không chạm vào hai bên răng, lưỡi gần như lơ lửng trong khoang miệng, chỉ có phần đầu lưỡi là có thế tiếp xúc phía sau của hàm răng dưới.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *