Bài 7: Nguyên âm /ɑ/

Âm /ɑ/ thường xuất hiện trong các từ chứa o như stop, hot, job. Ngoài ra âm /ɑ/ còn xuất hiện trong các từ chứa a như father, want, watch.

* Lưu ý: các quy tắc này chỉ để giúp các bạn nhận biết âm /ɑ/, khi gặp 1 từ mới, cách tốt nhất là chúng ta nên tra từ điển. Chúng mình thống nhất sẽ sử dụng từ điển online Essential American English nhé. Cách sử dụng từ điển để tra và học từ mình sẽ viết tại đây.

Âm /ɑ/ là âm Giữa lưỡi, vì vậy chúng ta sẽ dùng phần giữa của lưỡi để tạo ra âm thanh. Hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng, lưỡi gần như nằm phẳng trong khoang miệng như âm /æ/.

Đối với phần môi, các bạn mở rộng miệng như kiểu đang ngáp, môi không tròn hẳn. Đối với âm /ɑ/, môi không mở rộng sang hai bên như âm /æ/.

Chú ý: trong tiếng Anh Anh, các bạn sẽ gặp thêm âm /ɒ/ (gọi nôm na là âm o ngắn để phân biệt với âm o dài /ɔ/Bài 10). Trong tiếng Anh Mỹ, hai âm này là một, vì vậy khi các bạn bắt gặp kí hiệu /ɒ/ hay /ɑ:/, đó đều là âm /ɑ/ các bạn đã học. Ngoài ra, âm /ɑ/ cũng thường được theo sau bởi một âm /r/ như trong từ car: /cɑr/, mình sẽ đề cập chi tiết hơn ở Bài 16.

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *