Bài 9: Nguyên âm /ʊ/

Âm /ʊ/ thường xuất hiện trong các từ chứa oo như good, foot, look. Ngoài ra, âm /ʊ/ còn xuất hiện trong các từ chứa u như full, push, pull; trong các từ chứa ould như would, should.

Âm /ʊ/ là âm Cuối lưỡi, vì vậy chúng ta sử dụng phần cuối của lưỡi để phát âm. Hướng dẫn chi tiết như sau:

Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi và đưa về phía họng, tuy nhiên, vị trí của lưỡi thấp hơn so với âm /u/ và lưỡi cũng thả lỏng hơn.

Đối với phần môi, các bạn tròn môi, tuy nhiên các bạn thả lỏng và mở môi rộng hơn so với âm /u/.

Chú ý: Âm /ʊ/ còn được gọi là âm /ʊ/ ngắn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính đối với âm /u/ dài là vị trí đặt lưỡi của âm /ʊ/ ngắn thấp hơn, môi thả lỏng và mở rộng hơn. Âm /ʊ/ là một trong những âm tương đối khó của tiếng Anh. Âm này trong tiếng Anh Mỹ nếu các bạn nghe kỹ sẽ gần giống với âm ua của tiếng Việt (đương nhiên là không phải phát âm như âm ua, mình chỉ lấy ví dụ để các bạn dễ hình dung).

Dưới đây là một số từ thường gặp để các bạn luyện tập:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *