Bài 21: Phụ âm /θ/ và /ð/

Phụ Âm /θ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.  Đối với phần lưỡi, các bạn đưa lưỡi ra ngoài khoang miệng, phần đầu lưỡi chạm nhẹ phần răng trên, để hở một kẽ nhỏ để không khí đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/th-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn mở …

Bài 21: Phụ âm /θ/ và /ð/ Read More »

Bài 22: Phụ âm /s/ và /z/

Phụ Âm /s/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi chạm vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi hơi thấp để hơi có thể đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/s-sound.mp4 Đối với …

Bài 22: Phụ âm /s/ và /z/ Read More »

Bài 23: Phụ âm /ʃ/ và /Ʒ/

Phụ Âm /ʃ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi thấp để hơi có thể đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/sh-sound.mp4 Đối với …

Bài 23: Phụ âm /ʃ/ và /Ʒ/ Read More »

Bài 25: Phụ âm /m/

Phụ âm /m/ là phụ âm hữu thanh, song còn được gọi là âm mũi, bởi khi phát âm âm /m/, hơi sẽ đi ra từ mũi. Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/m-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn mím môi lại. Khi phát âm âm /m/, các bạn sẽ …

Bài 25: Phụ âm /m/ Read More »

Bài 28: Phụ âm /l/

Phụ âm /l/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào phần vòm miệng trên (phần nằm trên răng trước). Luồng hơi sẽ đi ra nhẹ từ hai bên lưỡi. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/l-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn …

Bài 28: Phụ âm /l/ Read More »

Bài 29: Phụ âm /r/

Âm /r/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn hạ thấp phần đầu lưỡi, phần giữa lưỡi nâng cao gần như chạm vào khoang miệng trên (lưỡi uốn thành hình tam giác). https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/r-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn căng môi và đẩy …

Bài 29: Phụ âm /r/ Read More »

Bài 30: Phụ âm /w/

Âm /w/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi và đẩy phần sau của lưỡi lên ở giữa khoang miệng. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/w-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn chụm môi lại (như môi ở âm /u:/), sau đó mở môi và rung dây …

Bài 30: Phụ âm /w/ Read More »