Bài 31: Phụ âm /j/

Phụ âm /j/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung.   Đối với phần lưỡi, các bạn để phần đầu lưỡi gần như chạm vào phía sau của hàm răng dưới, phần giữa lưỡi nâng lên, hai bên lưỡi không chạm vào hai bên răng. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/yot-sound.mp4 Đối với phần môi, các …

Bài 31: Phụ âm /j/ Read More »

Hướng dẫn sử dụng Từ điển Essential American English

Vì chúng ta học phiên âm của tiếng Anh Mỹ, nên mình thống nhất dùng từ điển Essential American English để cho thống nhất. Có 2 cách để sử dụng từ điển: Cách 1: Các bạn gõ trên Google Essential American English. Kết quả đầu tiên của Cambridge chính là từ điển mà chúng ta …

Hướng dẫn sử dụng Từ điển Essential American English Read More »