Hướng dẫn sử dụng Từ điển Essential American English

Vì chúng ta học phiên âm của tiếng Anh Mỹ, nên mình thống nhất dùng từ điển Essential American English để cho thống nhất.

Có 2 cách để sử dụng từ điển:

Cách 1: Các bạn gõ trên Google Essential American English. Kết quả đầu tiên của Cambridge chính là từ điển mà chúng ta sử dụng.

Sau khi nhấp vào link, các bạn được chuyển đến công cụ tra từ điển đã được hiển thị mặc định là Essential American English.

Khi các bạn tra từ, phiên âm của từ sẽ hiển thị ngay bên dưới từ, kèm theo đó là 1 nút loa để các bạn có thể nghe xem từ này được phát âm như thế nào.

Đôi khi sẽ có từ các bạn tra không có trong từ điển Essential American English. Các bạn sẽ thấy chữ English hiển thị trên công cụ tìm kiếm thay vì Essential American English. Lúc này, các bạn chú ý vào phiên âm có kí hiệu US ở trước, đây là phiên âm và giọng đọc Anh Mỹ.

Cách 2: Các bạn vào thẳng từ điển theo đường link dẫn sau đây: https://dictionary.cambridge.org/.

Thông thường, nếu các bạn đã từng sử dụng từ điển Essential American English, các bạn sẽ được chuyển thẳng đến công cụ này. Nếu chưa, các bạn click vào nút 3 chấm để chọn loại từ điển.

Trong bảng hiển thị các công cụ, các bạn chọn từ điển Essential American English.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *