Nguyên Âm (Vowels)

Bài 16: Một số nguyên âm theo sau bởi /ər/

Âm /ər/ là âm đặc trưng trong tiếng Anh Mỹ và thường được phát âm khá nặng. Bạn nào chưa phát âm được âm /ər/ thì hãy coi lại Bài 5 nhé.  Âm /ər/ thường theo sau một số nguyên âm đơn hoặc nguyên âm đôi như sau: Đối với một số nguyên âm đơn, âm …

Bài 16: Một số nguyên âm theo sau bởi /ər/ Read More »