Phụ Âm (Consonants)

Bài 20: Phụ âm /f/ và /v/

Phụ Âm /f/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên trong khoang miệng. Lưu ý: Âm /f/ là âm vô thanh nên không phát ra âm thanh, video minh họa đã thêm âm /ə/ để các bạn dễ phân biệt giữa /f/ và /v/. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/f-sound.mp4 Đối …

Bài 20: Phụ âm /f/ và /v/ Read More »

Bài 21: Phụ âm /θ/ và /ð/

Phụ Âm /θ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung.  Đối với phần lưỡi, các bạn đưa lưỡi ra ngoài khoang miệng, phần đầu lưỡi chạm nhẹ phần răng trên, để hở một kẽ nhỏ để không khí đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/th-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn mở …

Bài 21: Phụ âm /θ/ và /ð/ Read More »

Bài 22: Phụ âm /s/ và /z/

Phụ Âm /s/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi chạm vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi hơi thấp để hơi có thể đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/s-sound.mp4 Đối với …

Bài 22: Phụ âm /s/ và /z/ Read More »

Bài 23: Phụ âm /ʃ/ và /Ʒ/

Phụ Âm /ʃ/ là phụ âm vô thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ không rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, hai bên lưỡi áp vào hai bên của răng trên (phần bên trong hàm răng trên), đầu lưỡi thấp để hơi có thể đi ra ngoài. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/sh-sound.mp4 Đối với …

Bài 23: Phụ âm /ʃ/ và /Ʒ/ Read More »

Bài 25: Phụ âm /m/

Phụ âm /m/ là phụ âm hữu thanh, song còn được gọi là âm mũi, bởi khi phát âm âm /m/, hơi sẽ đi ra từ mũi. Đối với phần lưỡi, các bạn thả lỏng tự nhiên. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/m-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn mím môi lại. Khi phát âm âm /m/, các bạn sẽ …

Bài 25: Phụ âm /m/ Read More »