Phụ Âm (Consonants)

Bài 28: Phụ âm /l/

Phụ âm /l/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi lên, đầu lưỡi chạm vào phần vòm miệng trên (phần nằm trên răng trước). Luồng hơi sẽ đi ra nhẹ từ hai bên lưỡi. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/l-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn …

Bài 28: Phụ âm /l/ Read More »

Bài 29: Phụ âm /r/

Âm /r/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn hạ thấp phần đầu lưỡi, phần giữa lưỡi nâng cao gần như chạm vào khoang miệng trên (lưỡi uốn thành hình tam giác). https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/r-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn căng môi và đẩy …

Bài 29: Phụ âm /r/ Read More »

Bài 30: Phụ âm /w/

Âm /w/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung. Đối với phần lưỡi, các bạn nâng lưỡi và đẩy phần sau của lưỡi lên ở giữa khoang miệng. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/w-sound.mp4 Đối với phần môi, các bạn chụm môi lại (như môi ở âm /u:/), sau đó mở môi và rung dây …

Bài 30: Phụ âm /w/ Read More »

Bài 31: Phụ âm /j/

Phụ âm /j/ là phụ âm hữu thanh, khi phát âm dây thanh quản sẽ rung.   Đối với phần lưỡi, các bạn để phần đầu lưỡi gần như chạm vào phía sau của hàm răng dưới, phần giữa lưỡi nâng lên, hai bên lưỡi không chạm vào hai bên răng. https://tienganh4u.com/wp-content/uploads/2020/05/yot-sound.mp4 Đối với phần môi, các …

Bài 31: Phụ âm /j/ Read More »