Uncategorized

Hướng dẫn sử dụng Từ điển Essential American English

Vì chúng ta học phiên âm của tiếng Anh Mỹ, nên mình thống nhất dùng từ điển Essential American English để cho thống nhất. Có 2 cách để sử dụng từ điển: Cách 1: Các bạn gõ trên Google Essential American English. Kết quả đầu tiên của Cambridge chính là từ điển mà chúng ta …

Hướng dẫn sử dụng Từ điển Essential American English Read More »